Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 29 października 2009 r.

2009-10-07

 

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie at. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zwołuje Zgromadzenie Inwestorów TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 29 października 2009 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej „Marek Bartnicki, Magdalena Proniewicz, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki" S.C. przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności,
4. Podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo.


Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 7 października 2009 r.

 


 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X