Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 29 kwietnia 2015 r.

2015-04-08

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 14 statutu funduszu IPOPEMA GLOBAL BONDS FIZ („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 29 kwietnia 2015 r. na godzinę 14:00.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Inwestorów rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian statutu Funduszu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika.Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email Uczestnika), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.         

 

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 08 kwietnia 2015 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X