Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 24 kwietnia 2015 r.

2015-04-03

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 14 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 24 kwietnia 2014 r. na godzinę 10:00. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014.
  7. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Inwestorów rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014.
  8. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany statutu Fuduszu.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

Szczegółowy opis podejmowanych uchwał:

1. Uchwała nr 2 – przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na następujacą zmianę statutu Funduszu:

 

1) art. 20 ust. 5d otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"5d. Emisje Specjalne nastąpią poprzez imienne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do: Pana Konrada Łapińskiego, Pana Michała Błach, Pana Roberta Przytuła, Pana Tomasza Markowskiego lub do wskazanych przez nich podmiotów – wyłącznie w przypadku gdy osoby te będą zatrudnione w Towarzystwie w Departamencie Zarządzania Funduszem TOTAL i będą zarządzały Funduszem.".

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X