Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 9 października 2014 r.

2014-10-09

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) w art. 39 ust. 5 zwrot „5. Likwidacja Funduszu, w przypadku rozwiązania Funduszu z powodu określonego w art. 39 ust. 1 pkt 1) Statutu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:”, zastępuje się zwrotem „5. Likwidacja Funduszu, w przypadku rozwiązania Funduszu z powodu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 1) Statutu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:”           

2) art. 39 ust. 5 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1) rozpoczęcie likwidacji przypada na dzień 1 lutego 2021 r., a w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2 ust. 2 Statutu, w dniu określonym zgodnie z tą uchwałą,”  

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.              

 

W/w zmiany w statucie TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X