Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 16 września 2014 r.

2014-09-16

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA GLOBAL BONDS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zmiana polega na nadaniu art. 35 ust. 6 nowego następującego brzmienia:

 

„6. Wynagrodzenie zmienne obciąża Aktywa Funduszu i jest naliczane, w odniesieniu do każdego Certyfikatu, według poniższego wzoru:    

WZ =  max {0; 0,2 * [WANCI_1i – WANCI_0i * (1+1,5 * BENCHi)]})            

gdzie: 

max (A; B) - funkcja zwracająca wyższy z żądanych argumentów A lub B;

WZ - wartość wynagrodzenia zmiennego;   

i - oznaczenie każdego kolejnego Certyfikatu, który istniał w okresie obrotowym, za który naliczane jest wynagrodzenie zmienne, w odniesieniu do każdej serii Certyfikatów;       

n - całkowita liczba Certyfikatów, w odniesieniu do których naliczane jest wynagrodzenie zmienne;     

WANCI_1i - wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego, w późniejszej z dat, w której istniał i-ty Certyfikat:      

a) Dzień Wyceny, w którym dokonana została wycena wartości Aktywów Netto na Certyfikat na potrzeby faktycznie zrealizowanego wykupu danego Certyfikatu albo         

b) ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale kalendarzowym - w pozostałych przypadkach;

WANCI_0i - oznacza jedną z wartości:        

a) cenę emisyjną i-tego Certyfikatu albo wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni Dzień Wyceny kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy, za który liczone jest wynagrodzenie zmienne, w zależności od tego, która z wartości jest wyższa - jeżeli w kwartale kalendarzowym, za który obliczane jest wynagrodzenie zmienne miała miejsce emisja tegoż Certyfikatu albo

b) wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni Dzień Wyceny kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy, za który liczone jest wynagrodzenie zmienne - w pozostałych przypadkach;           

BENCHi – iloczyn stosunku liczby dni Ti do 365 i stopy referencyjnej w wysokości stawki WIBOR dla pożyczek 6-miesięcznych z dnia ustalenia WANCI_0i dla danego i-tego Certyfikatu;  

Ti - liczba dni kalendarzowych od Dnia Wyceny odpowiadającego WANCI_0 (odpowiednio, dnia przydziału Certyfikatu albo ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego kwartału kalendarzowego) do Dnia Wyceny odpowiadającego WANCI_1 (odpowiednio, Dnia Wykupu lub ostatniego Dnia Wyceny w danym kwartale kalendarzowym) w odniesieniu do i-tego Certyfikatu.”

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.                      

 

Ww. zmiana w statucie Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X