Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 16 lipca 2014 r.

2014-07-16

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) w art. 23 Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:    

„2a.     Towarzystwo może decyzją Zarządu Towarzystwa obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w następujących przypadkach:

1)        w stosunku do Uczestników Funduszu będących funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi lub instytucjami wspólnego inwestowania mającymi siedzibę za granicą, instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, firmami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych;      

2)        w stosunku do Uczestników Funduszu będących klientami firmy inwestycyjnej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli umowę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, zawarła w imieniu swoich klientów (Uczestników Funduszu) ta firma inwestycyjna lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzające ich portfelem.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                   

 

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X