Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 4 stycznia 2013 r.

2013-01-04

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20g dodaje się art. 20h w następującym brzmieniu:          

„Art 20h. Emisja Specjalna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3.  

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne trzeciej Emisji Specjalnej będzie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 32.219 Certyfikatów serii S3.     

2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3 nie może być niższa niż 1 (jeden) PLN i wyższa niż 32.219 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) PLN i została określona zgodnie z art. 20 ust. 5f. Wartość MLES, o której mowa w art. 20 ust. 5f, w odniesieniu do Emisji Specjalnej serii S3 wynosi 32.219 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście).     

3. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.   

4. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3 zostanie określona w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii S3. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3 będzie niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S3. Różnica między ceną emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3 a Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S3 będzie wynosiła maksymalnie 233,45 PLN.      

5. Emisja Specjalna serii S3 następuje poprzez imienne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do podmiotów wskazanych przez Pana Konrada Łapińskiego, Pana Michała Błach, Pana Roberta Przytuła, w sposób który nie będzie powodował uznania Emisji Specjalnej serii S3 za publiczne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.    

6. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii S3 prowadzone będą bezpośrednio przez Towarzystwo w terminie i na zasadach określonych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii S3.

7. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3.           

8. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii S3 w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.   

9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne  serii S3 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.”           

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.              

 

W/w zmiana w statucie TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X