Subfundusz Obligacji

Kategoria A
POZIOM RYZYKA:1234567

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2017-12-14

Dzień 0,02%
Miesiąc 0,45%
Kwartał 0,47%
Pół roku 1,74%
Rok 3,80%
3 lata   --  
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 4,11%
2016 5,38%
2015   --  
2014   --  
2013   --  
2012   --  
2011   --  
Od początku 9,70%

Charakterystyka subfunduszu

Początek działalności2016-07-01
Opłata za zarządzanie1,75%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie20% od zysku ponad benchmark
Opłata manipulacyjna0,90%
Rachunek nabyć66 1020 1068 0000 1602 0308 2997

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić do 100% aktywów Subfunduszu.
  • Do 25% aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
  • Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty są dobierane do portela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowści przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka.
  • Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną Subfunduszu, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w  przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych. 

 

Dla kogo?

Subfundusz dedykowany Klientom zamierzającym inwestować na szerokim rynku papierów dłużnych, lecz nie akceptujących strat w rocznym horyzoncie czasowym. Nasi Klienci to osoby poszukujące stóp zwrotu wyższych niż oferowane na standardowych depozytach bankowych , ale nie akceptujący podejmowania nadmiernego ryzyka.

Zarządzający

Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w BZ WBK Asset Management S.A., początkowo jako dealer i analityk makro, a następnie zarządzający funduszami, gdzie odpowiedzialny był za fundusze papierów dłużnych, m.in. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych, Arka Prestiż Gotówkowy oraz Credit Agricole Lokacyjny. Od grudnia 2014 r. zatrudniony w Grupie IPOPEMA na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie Head of Interest Rates and Credits.

 

 

Bogusław Stefaniak

Zarządzający funduszami

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony również jako Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X