Ogłoszenie z dnia 31 października 2017r. o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 24 listopada 2017r.

2017-10-31

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu IPOPEMA Global Macro FIZ („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 24 listopada 2017 r. na godzinę 10:00. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany statutu Funduszu oraz na wejście tych zmian w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.
  7. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych
  8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika przez Towarzystwo.

Zakres zmian statutu Funduszu przedstawionych pod głosowanie Zgromadzenia Inwestorów przedstawiono w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 31 października 2017 r.

 
POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X