Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 28 września 2015 r.

2015-09-04

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu IPOPEMA MegaTrends FIZ („Fundusz”) oraz art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 28 września 2015 r. na godzinę 10:00.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.

3.       Przygotowanie i podpisanie listy obecności.

4.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.       Przyjęcie porządku obrad.

6.       Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na emisje nowych Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

7.       Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika.Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email Uczestnika), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.         

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 4 września 2015 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X