Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 28 kwietnia 2016 r.

2016-04-07

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 14 statutu funduszu IPOPEMA Global Macro FIZ Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 28 kwietnia 2016 r. na godzinę 11:30.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2015.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Inwestorów rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2015.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email Uczestnika), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X