Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 16 czerwca 2016 r.

2016-05-25

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu IPOPEMA Global Bonds FIZ („Fundusz”), zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 16 czerwca 2016 r., na godzinę 12:00.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.

3.       Przygotowanie i podpisanie listy obecności.

4.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.       Przyjęcie porządku obrad.

6.       Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na na kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych.

7.       Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email Uczestnika), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 24 maja 2016 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X