Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzien 30 stycznia 2018 r.

2018-01-05

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL FIZ („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 30 stycznia 2018 r. na godzinę 11:00. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii S5.
  7. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych, o której mowa w uchwale nr 1, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa, niż wartość aktywów netto Funduszu, przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty tej emisji.
  8. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na emisje certyfikatów inwestycyjnych kolejnych serii.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.        

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika przez Towarzystwo.

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X