Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 marca 2018 roku

2018-03-05

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza
o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20t statutu Funduszu dodaje się art. 20u w następującym brzmieniu:

 

„Art 20u. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii W

  1. Co najmniej 1 i nie więcej niż 1.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii W zostanie przeznaczona do zapisów.
  2. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii W nie może być niższa niż 106,53 złotych oraz wyższa niż 106.530.000,00 złotych.
  3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii W jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W.
  4. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii W nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii W nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
  5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii W będą prowadzone przez Towarzystwo w czasie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Emisji Certyfikatów serii W. Towarzystwo może prowadzić zapisy za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

 

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X