Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 grudnia 2016 r.

2016-12-05

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20d dodaje się art. 20e w następującym brzmieniu:

 

Art 20e. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F       

  1. Co najmniej 1.790 i nie więcej niż 1.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii F zostanie przeznaczona do zapisów.
  2. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii F nie może być niższa niż 184.513,20 złotych oraz wyższa niż 103.080.000,00 złotych.
  3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii F jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F.
  4. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
  5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F będą prowadzone przez Towarzystwo w czasie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Emisji Certyfikatów serii F. Towarzystwo może prowadzić zapisy za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.”.

           

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.      

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X