Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 10 lutego 2016 r.

2016-02-10

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1)        Art. 5 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu Towarzystwa albo jednego członka zarządu Towarzystwa łącznie z jednym z prokurentów łącznych. Towarzystwo jest uprawnione do ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu.”,

2)        Art. 34 ust. 3 pkt 4) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:     

"4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 70.000 zł w roku kalendarzowym.".       

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

           

Zmiana w statucie IPOPEMA GLOBAL BONDS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wskazana w pkt 1) wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zmiana wskazana w pkt 2) wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

 

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X