Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 1 stycznia 2017 r.

2017-01-01

 

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że art. 35 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie obciąża Aktywa Funduszu i nie może być wyższe niż 2,9% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku (średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w danym roku stanowi średnia arytmetyczna Wartości Aktywów Netto Funduszu z każdego Dnia Wyceny stanowiącego w danym roku kalendarzowym podstawę do kalkulacji wynagrodzenia stałego).”

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.      

 

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X