Do pobrania

2017-10-19 Zastrzeżenie prawne dla Klientów IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ
2018-02-13 IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ Karta produktu luty 2018 r.
2018-01-02 IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ Kluczowe informacje dla inwestorów
2018-02-14 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Komentarz inwestycyjny luty 2018 r.
2018-01-04 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Komunikat Aktualizacyjny nr 1 z dnia 04.01.2018 do Prospektu emisyjnego
2017-12-11 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego
2017-10-27 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego
2017-10-19 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Prospekt emisyjny
2018-02-08 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii C
2018-02-02 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Tabela opłat
2018-02-02 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii C
2018-01-12 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii B
2018-01-04 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Statut
2018-01-03 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii B
2017-11-07 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii A
2017-10-19 Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu
2017-10-19 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja dla Klienta
2018-02-22 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 13/2018
2018-02-21 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 12/2018
2018-02-15 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 11/2018
2018-02-08 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 10/2018
2018-02-02 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 9/2018
2018-02-02 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 8/2018
2018-02-01 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 7/2018
2018-01-31 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 6/2018
2018-01-31 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 5/2018
2018-01-26 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 4/2018
2018-01-15 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 3/2018
2018-01-10 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 2/2018
2018-01-03 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 1/2018
2017-12-19 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 6/2017
2017-12-01 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 5/2017
2017-11-29 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 4/2017
2017-10-19 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 3/2017
2017-10-19 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 2/2017
2017-10-19 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 1/2017
2018-02-08 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny IV kw. 2017 r.
2018-02-21 Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-21 Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz Pocztowy Stabilny kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz Pocztowy Obligacji kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz Pocztowy Gotówkowy kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Obligacji kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Emerytura PLUS kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Emerytura PLUS kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Akcji kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Akcji kat. A - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. B - karta funduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A - karta funduszu - luty 2018 r.
2018-02-13 Subfundusz IPOPEMA Obligacji kat. B - karta subfunduszu - luty 2018 r.
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji kat. C
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji kat. B
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy kat. C
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy kat. B
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy kat. A
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. C
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. C
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. B
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. C
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. B
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Stabilny kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA SFIO Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. B
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA SFIO Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. B
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Short Equity kat. B
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Short Equity kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacje kat. C
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacje kat. B
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacje kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. C
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. B
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. A
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestora Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. C
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestora Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. B
2018-02-16 Kluczowe Informacje dla Inwestora Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. A
2018-02-16 Kluczowe informacje dla inwestora Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. A
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Obligacji kat. B - komentarz inwestycyjny - luty 2018 r.
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Obligacji kat. A - komentarz inwestycyjny - luty 2018 r.
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji kat. B - komentarz inwestycyjny - luty 2018
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji kat. A - komentarz inwestycyjny - luty 2018
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B - komentarz inwestycyjny - luty 2018 r
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus kat. B - komentarz inwestycyjny - luty 2018 r.
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus kat. A - komentarz inwestycyjny - luty 2018 r.
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. B - komentarz inwestycyjny - luty 2018 r.
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. A - komentarz inwestycyjny - luty 2018 r.
2018-02-14 Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A - komentarz inwestycyjny - luty 2018 r
2018-01-15 Subfundusz Pocztowy Stabilny kat. A - komentarz inwestycyjny - styczeń 2018
2017-12-08 Subfundusz IPOPEMA Akcji kat. B - komentarz inwestycyjny - grudzień 2017 r.
2017-12-08 Subfundusz IPOPEMA Akcji kat. A - komentarz inwestycyjny - grudzień 2017 r.
2017-08-10 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji kat. A - komentarz inwestycyjny - sierpień 2017 r.
2017-03-14 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. B - komentarz inwestycyjny - marzec 2017 r.
2017-03-14 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. A - komentarz inwestycyjny - marzec 2017 r.
2017-03-14 IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. B - komentarz inwestycyjny - marzec 2017 r.
2017-03-14 IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A - komentarz inwestycyjny - marzec 2017 r.
2018-01-10 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 10.01.2018 r.
2018-01-03 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 03.01.2018
2018-01-03 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 03.01.2018r.
2017-08-31 Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz IPOPEMA Akcji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Subfundusz Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2017 r.
2017-08-31 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r
2017-08-31 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r
2017-08-31 IPOPEMA m-INDEKS FIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czewrca 2017 r.
2017-04-28 Subfunduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Subfunduszu IPOPEMA Akcji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdania finansowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r
2017-04-28 Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.
2017-04-28 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016
2017-04-28 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 29 września do 31 grudnia 2016 r.
2017-04-28 IPOPEMA m-INDEKS FIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2016-08-31 Subfunduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2016-08-31 Subfunduszu IPOPEMA Akcji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2016-08-31 Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdania finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2016-08-31 Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2016-08-31 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czewrca 2016 r.
2016-08-31 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2016-08-31 Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2016-08-31 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2016 r.
2016-08-31 Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2016-08-31 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r
2016-08-31 IPOPEMA m-INDEKS FIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czewrca 2016 r.
2016-04-29 Subfunduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 Subfunduszu IPOPEMA Akcji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdania finansowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r
2016-04-29 Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016-04-29 IPOPEMA m-INDEKS FIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
Archiwum
2017-12-27 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO
2017-06-30 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting sp. z o.o.
2017-06-30 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Expander Advisors sp. z o.o.
2017-06-30 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.
2017-06-05 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO
2017-04-03 Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIO
2018-02-14 IPOPEMA Multi-Asset FIZ Karta produktu luty 2018 r.
2018-02-13 IPOPEMA Opportunity FIZ Karta produktu luty 2018 r.
2018-02-13 IPOPEMA MegaTrends FIZ Karta produktu luty 2018 r.
2018-02-13 IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ Karta produktu luty 2018 r.
2018-02-13 IPOPEMA Global Bonds FIZ Karta produktu luty 2018 r.
2018-02-14 IPOPEMA Opportunity FIZ Komentarz inwestycyjny luty 2018 r.
2018-02-14 IPOPEMA Multi-Asset FIZ Komentarz inwestycyjny luty 2018 r.
2018-02-14 IPOPEMA MegaTrends FIZ Komentarz inwestycyjny luty 2018 r.
2018-02-14 IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ Komentarz inwestycyjny luty 2018 r.
2018-02-14 IPOPEMA Global Bonds FIZ Komentarz inwestycyjny luty 2018 r.
2018-02-06 Tekst jednolity statutu IPOPEMA Multi-Asset FIZ z 6 lutego 2018 r.
2018-02-06 Tekst jednolity statutu IPOPEMA MegaTrends FIZ z 6 lutego 2018 r.
2018-02-06 Tekst jednolity statutu IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ z 6 lutego 2018 r.
2018-02-06 Tekst jednolity statutu IPOPEMA Global Bonds FIZ z 6 lutego 2018r.
2018-02-06 Tekst jednolity statutu funduszu TOTAL FIZ z dnia 6 lutego 2018 roku
2017-11-15 Tekst jednolity statutu IPOPEMA Opportunity FIZ z 15.11.2017r.
2017-03-02 statut tekst jednolity na dzień 2 marca 2017 roku
2017-05-09 IPOPEMA Opportunity FIZ Sprawozdanie finansowe 2016 r.
2017-05-09 IPOPEMA Global Macro FIZ sprawozdanie finansowe 2016 r.
2017-04-27 IPOPEMA MegaTrends FIZ Sprawozdanie finansowe 2016 r.
2017-04-27 IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ Sprawozdanie finansowe 2016 r.
2017-04-27 IPOPEMA Global Bonds FIZ Sprawozdanie finansowe 2016 r.
2017-04-25 TOTAL FIZ Sprawozdanie finansowe 2016 r.
2017-12-15 Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIO
2017-10-19 Informacje dla Klienta IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ
2017-07-10 Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIO
2016-12-15 Informacje dla Klienta TOTAL FIZ
2016-07-20 Regulamin rozpatrywania reklamacji oraz polityka informacyjna (dotyczy reklamacji złożonych od dnia 11.10.2015 r.)
2014-12-09 Regulamin rozpatrywania reklamacji oraz polityka informacyjna (dotyczy reklamacji złożonych do dnia 10.10.2015 r.)
2013-07-17 Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR
2013-06-18 Regulamin korzystania z usług serwisu transkacyjno-informacyjnego
2017-09-06 Struktura organizacyjna IPOPEMA TFI S.A.
2017-01-13 Polityka zarządzania konfliktami interesów
2016-12-30 Polityka wynagrodzeń IPOPEMA TFI S.A.
2016-03-31 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
2015-06-29 Polityka nadzoru korporacyjnego i strategia wykonywania prawa głosu
2014-12-23 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
2013-07-26 Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu na WZA
2015-10-09 Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z IPOPEMA Asset Management S.A.
2015-09-23 Sprawozdanie finansowe za 2014 r.
2015-09-10 Struktura organizacyjna IPOPEMA Asset Management S.A.
2015-09-04 Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2014 r.
2015-09-04 Polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2015 r.
2015-06-29 Regulamin Zarządzania
2015-06-29 Polityka nadzoru korporacyjnego i strategia wykonywania prawa głosu IPOPEMA Asset Management S.A.
2015-06-29 Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta IPOPEMA Asset Management S.A. Dokument informacyjny.
2015-06-29 IPOPEMA Asset Management S.A. informacja o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego KNF
2015-06-27 Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem 2013 r.
2015-06-26 Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
2015-06-24 Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. wg stanu na 31.12.2012 r.
2015-06-23 Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
2015-06-22 Polityka zarządzania konfliktami interesów w IPOPEMA Asset Management S.A.
2015-06-21 Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem 2012 r.
2015-06-20 Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
2015-06-19 Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej 2012 r.
2015-06-18 Polityka zmiennych składników wynagrodzeń
2015-06-17 Adekwatnośc kapitałowa i zarządzanie ryzykiem 2011 r.
2015-06-16 Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej 2011 r.
2015-06-14 Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej 2010 r.
2015-06-14 Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem 2010 r.
2014-06-13 Realizacja wymogów MiFID w IPOPEMA Asset Management S.A. Dokument Informacyjny.
2015-08-31 IPOPEMA m-INDEKS FIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 Subfundusz IPOPEMA Agresywny Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie Finansowe za okres od 19 czerwca do 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 Subfundusz IPOPEMA m-INDEKS Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
2015-08-31 Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdania finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r
2015-04-28 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r.
2015-04-28 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
2015-04-28 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Agresywny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2015-04-28 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2015-04-28 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2015-04-28 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2015-04-28 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Obligacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2015-04-28 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Short Equity za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2014-08-29 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
2014-08-29 Sprawozdania finansowe Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
2014-08-29 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
2014-08-29 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Agresywny za okres od 1 stycznia do 30 czerwiec 2014 r.
2014-08-29 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
2014-08-29 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
2014-08-29 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Obligacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
2014-08-29 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Short Equity za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
2014-04-30 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2014-04-30 Sprawozdania finansowe Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2014-04-30 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2014-04-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Agresywny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2014-04-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2014-04-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2014-04-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Obligacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2014-04-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Short Equity za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2013-08-30 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
2013-08-30 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
2013-08-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Agreswyny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
2013-08-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
2013-08-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
2013-08-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek za od okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
2013-08-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Obligacji za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
2013-08-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Short Equity za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
2013-04-30 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
2013-04-30 Sprawozdania finansowe Subfunduszu IPOPEMA Agresywny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
2013-04-30 Sprawozdania finansowe Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
2013-04-30 Sprawozdania finansowe Subfunduszu IPOPEMA Short Equity za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2012 r.
2013-04-30 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
2013-04-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy za okres od 21 listopada od 31 grudnia 2012 r.
2013-04-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek za okres od 21 listopada do 31 grudnia 2012 r.
2013-04-30 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Obligacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
2012-08-31 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
2012-08-31 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
2012-08-31 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Agresywny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
2012-08-31 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
2012-08-31 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Obligacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
2012-05-02 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011
2012-05-02 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
2012-05-02 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Agresywny za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 r.
2012-05-02 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 r.
2012-05-02 Sprawozdanie finansowe Subfunduszu IPOPEMA Obligacji za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 r.
2011-09-01 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
2011-05-02 Sprawozdanie finansowe IPOPEMA m-INDEKS FIO za okres od 28 maja do 31 grudnia 2010 r.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X